Sara H. Becker

11.	White Crane on the Potomac 11 5/8 x 16,  $300
Oil11⅝" X 16"Sold

White Crane on the PotomacBack