MesOignons

 

Mes Oignons
oil on canvas            16" X 20"

Back